web nhà cái cá độ bóng đá uy tín blckvc,trò chơi nổi tiếng

Thẩm định, nghiệm thu Ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần Luật Hình sự và Luật Tố tụng hình sự dùng cho đào tạo trình độ Đại học Phòng cháy chữa cháy và cúu nạn cứu hộ trong ngành Công an

Ngày 12/6/2023, web nhà cái cá độ bóng đá uy tín blckvc tổ chức thẩm định, nghiệm thu Ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần Luật Hình sự và Luật Tố tụng hình sự dùng cho đào tạo trình độ Đại học Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong ngành Công an. Ngân hàng câu hỏi do Thiếu tá, TS Nguyễn Thị Thu Hương – Giảng viên Khoa Luật làm chủ biên.

 

Đến dự và chủ trì buổi thẩm định nghiệm thu có đồng chí Đại tá, TS Lã Xuân Lực – Phó Hiệu trưởng web nhà cái cá độ bóng đá uy tín blckvc và các thành viên là chuyên gia, các nhà khoa học. Tại cuộc họp, đồng chí chủ biên đã báo cáo tóm tắt nội dung của các câu hỏi được bổ sung, chỉnh lý, các nội dung đã chỉnh sửa sau nghiệm thu cấp khoa ngày 08/5/2023, sau đó các thành viên tham dự đã đưa ra những ý kiến đóng góp cho nhóm tác giả về nội dung, hình thức cũng như các vấn đề chuyên sâu.

 

 

Với số lượng 20/45 câu hỏi thuộc Ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần Luật Hình sự và Luật Tố tụng hình sự được chỉnh lý, bổ sung trên cơ sở bám sát đề cương chi tiết học phần, thay đổi cách đặt câu hỏi theo các mức độ khó, trung bình, dễ; từ đó, đánh giá khách quan cũng như có sự phân hoá năng lực nhận thức của học viên.

 

Trong buổi thẩm định nghiệm thu, các thành viên Hội đồng thẩm định đều đánh giá cao chất lượng Ngân hàng câu hỏi sau khi được bổ sung, chỉnh lý, ghi nhận ban biên soạn đã tiếp thu và chỉnh sửa tốt các nội dung ý kiến trong buổi nghiệm thu cấp khoa. Để Ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần Luật hình sự và Luật tố tụng hình sự dùng cho hệ Đại học trong ngành Công an được hoàn thiện hơn, các thành viên Hội đồng đã nhận xét, góp ý ban biên soạn cần rà soát, chỉnh sửa một số nội dung để đảm bảo hành văn dễ hiểu, mang tính khoa học hơn.

 

Phát biểu kết luận tại buổi thẩm định, nghiệm thu, đồng chí Đại tá, TS Lã Xuân Lực đã tóm tắt các ý kiến đóng góp, thống nhất một số nội dung cần chỉnh sửa. Tiếp thu ý kiến của đồng chí chủ trì và các nhà khoa học, ban biên soạn gửi lời cảm ơn đến các thành viên Hội đồng đã có những nhận xét, góp ý cho bản thảo Ngân hàng câu hỏi. Ban biên soạn sẽ tiếp thu và nghiêm túc chỉnh sửa để Ngân hàng câu hỏi có chất lượng nhất, nhanh chóng đưa vào phục vụ công tác thi, kiểm tra trong nhà trường./.

 

Thanh Thuỷ (Khoa Luật)