web nhà cái cá độ bóng đá uy tín blckvc,trò chơi nổi tiếng

THÔNG BÁO: Kết quả chấm phúc khảo bài thi tuyển sinh khóa 15 liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức chính quy mở tại cơ sở 1 và cơ sở 3 năm 2023

Hội đồng tuyển sinh web nhà cái cá độ bóng đá uy tín blckvc đã tổ chức chấm phúc khảo bài thi tuyển sinh khóa 15 đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học năm 2023 theo nguyện vọng của thí sinh.

Kết quả phúc khảo bài thi cụ thể như sau:

 

TT  

Số báo danh

Điểm sau khi phúc khảo Ghi chú

Toán

Cơ sở ngành

Chuyên ngành  
1. PCHL1.00039 5,0
2. PCHL1.00059 6,0 5,25 8,5
3. PCSL1.00089 6,5 6,25 5,75
4. PCSL1.00051 7,0 6,5 7,0
5. PCSL1.00074 5,25 2,5 7,75

 

Vậy, Hội đồng tuyển sinh web nhà cái cá độ bóng đá uy tín blckvc thông báo để thí sinh biết. Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao, web nhà cái cá độ bóng đá uy tín blckvc , sđt: 02435533006.

  

                                                                         HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH