web nhà cái cá độ bóng đá uy tín blckvc,trò chơi nổi tiếng

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 1833/KH-ĐU ngày 13/9/2013 của Đảng ủy web nhà cái cá độ bóng đá uy tín blckvc và Hướng dẫn số 24-HD/ĐUCA ngày 26/9/2002 của Đảng ủy Công an Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng trong Đảng bộ Công an nhân dân và trong Công an nhân dân, ngày 16/12/2023, Đảng ủy web nhà cái cá độ bóng đá uy tín blckvc tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng.

 

Đến dự và chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Đại tá, TS Phạm Văn Năm – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; các đồng chí trong Đảng ủy, đại diện các đảng bộ, chi bộ cơ sở, văn phòng đoàn trường cùng toàn thể  quần chúng ưu tú, đối tượng Đảng của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường.

 

Đồng chí Đại tá, TS Phạm Văn Năm – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ khai giảng.

 

Đồng chí Thượng tá Bùi Danh Tuấn – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Phòng chính trị công bố quyết định mở lớp. Nội dung của khóa học gồm 05 chuyên đề nhằm trang bị kiến thức về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH và Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam…

 

Đồng chí Thượng tá Bùi Danh Tuấn – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Phòng chính trị công bố quyết định mở lớp bồi dưỡng.

 

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Đại tá, TS Phạm Văn Năm – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc bỗi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng có nguyện vọng vào Đảng, đây là việc làm cần thiết nhằm bổ sung những kiến thức cơ bản để giúp quần chúng ưu tú xác định động cơ đúng đắn trước khi đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đồng chí cũng khẳng định khi đã là đảng viên, mỗi người cần tự giác nâng cao trình độ lý luận chính trị, tìm hiểu sâu về nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt nghiên cứu sâu các chuyên đề trong chương trình bồi dưỡng để có nhận thức đúng đắn về chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Học viên Nguyễn Văn Thành, lớp VB2TM – Khóa 3 đại diện cho toàn thể quần chúng ưu tú phát biểu: Được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam là điều đáng vinh dự và tự hào của mỗi học viên. Để đạt được điều đó, chúng em không ngừng phần đấu, học tập và rèn luyện để trở thành quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng. Đại diện học viên xin hứa sẽ hoàn thành tốt khóa học, không ngừng phấn đấu rèn luyện để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm với học viên lớp bồi dưỡng.

 

Văn Mười  (Phòng Chính trị)