web nhà cái cá độ bóng đá uy tín blckvc,trò chơi nổi tiếng

Chuyên mục: Pháp luật về PCCC & CNCH

1 2 3 6 10 / 53 Bài viết
Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình QCVN 06:2022/BXD

Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình QCVN 06:2022/BXD

Ngày 30/11/2022, Bộ Xây dựng đã có Thông tư số 06/2022/TT-BXD ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình QCVN 06:2022/ [...]
Một số nội dung mới của QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình

Một số nội dung mới của QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình

Ngày 30/11/2022, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BXD về việc ban hành QCVN 06:2022/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho [...]
Lấy ý kiến đối với 03 dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng cháy và chữa cháy

Lấy ý kiến đối với 03 dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng cháy và chữa cháy

Bộ Công an đã hoàn thành 03 dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng cháy và chữa cháy để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. [...]
Lấy ý kiến về quy định công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong Công an nhân dân

Lấy ý kiến về quy định công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong Công an nhân dân

Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Thông tư quy định về công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong lực lượng Công an nhâ [...]
Hướng dẫn điều kiện đối với đơn vị kinh doanh dịch vụ tư vấn kiểm tra, kiểm định phương tiện PCCC

Hướng dẫn điều kiện đối với đơn vị kinh doanh dịch vụ tư vấn kiểm tra, kiểm định phương tiện PCCC

Ngày 28/12/2021, Bộ Công an ban hành Thông tư số 123/2021-TT-BCA về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số 03:2021/BCA về “Phương tiện phòng chá [...]

Khuyến cáo về các biện pháp phòng cháy và chữa cháy đối với khu dân cư

Căn cứ Điều 17 Luật PCCC quy định về PCCC đối với nhà ở và khu dân cư, Điều 6, Điều 7 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy đị [...]

Xác định đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính là “tổ chức” hay “cá nhân” trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ

Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) quy định đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính bao gồm cá nhân và tổ chức. Trong [...]
Tình thế cấp thiết được phá, dỡ nhà, công trình, vật chướng ngại và di chuyển tài sản khi chữa cháy

Tình thế cấp thiết được phá, dỡ nhà, công trình, vật chướng ngại và di chuyển tài sản khi chữa cháy

Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: Tình thế cấp thiết là tình thế của người vì muốn tránh một nguy cơ đang thực tế đe dọa trực tiếp lợi ích công cộng, [...]
Hướng dẫn của Bộ Công an về việc nghiên cứu, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về PCCC

Hướng dẫn của Bộ Công an về việc nghiên cứu, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về PCCC

Ngày 14/2/2022 vừa qua, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã tham mưu lãnh đạo Bộ Công an ký công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW hướng dẫn cá [...]
Những quy định xử phạt với hành vi chở “bom” trên đường

Những quy định xử phạt với hành vi chở “bom” trên đường

Những chiếc xe máy thô sơ lạng lách vận chuyển những bình gas, bình hàn xì… không phải là hình ảnh hiếm gặp trên đường phố. Những bình gas, hàn xì.. đ [...]
1 2 3 6 10 / 53 Bài viết